Alati

Vrlo koristan alat kod izrade noževa – obelezivač sredine sečiva ili visine grinda. Može da se koristi kako na neokaljenim tako i okaljnim sečivima pošto koristi izuzetno tvrdu trostranu vidia pločicu. Kad istupite jedan vrh prosto zakrenete i koristite sledeći.